Jesteś w:
/

RODO

Oświadczenie RODO

 

Szanowni Państwo,

dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Effect Sp. z o. o. danych osobowych oraz o przysługujących Państwu, związanych z tym, prawach. Zależy nam, abyście Państwo mieli kompletną wiedzę na ten temat, a tym samym pełen komfort korzystania z naszych usług. Prosimy Państwa o zapoznanie z poniższymi informacjami. Zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej.

Informacja o ochronie danych osobowych

Effect Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-312), przy ul. Dobrej 56/66, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

Effect Sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

  1. podmiotom, z którymi Effect Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Effect Sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony praw Effect Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Effect Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych;
  2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Effect Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Effect Sp. z o.o. wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Effect Sp. z o.o.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Ochrony Danych Effect Sp. z o.o., pod adresem: Warszawa (00-312), ul. Dobra 56/66, tel. 22 552 70 10 lub pod adresem e-mail biuro@effect.com.pl.