Analiza cen transferowych

Usługi doradcze w zakresie cen transferowych stanowią wsparcie dla biegłych rewidentów w procesie przygotowania dokumentacji podatkowej dla klienta.

W tym zakresie sporządzamy analizy transakcji między podmiotami powiązanymi oraz analizy porównawcze między niezależnymi podmiotami (benchmarking), uzasadniające rynkowy charakter realizowanych transakcji w ramach struktur grup kapitałowych.