Analiza i ocena efektywności inwestycji

W zakresie oceny projektów inwestycyjnych wykonujemy przygotowanie / weryfikację biznesplanów i sporządzamy modele projekcji finansowych związanych z planowanymi przedsięwzięciami wraz ze wskazaniem czynników decydujących o powodzeniu przedsięwzięcia.

Doradztwo obejmuje także wskazanie schematu finansowania przedsięwzięcia wraz z zaleceniami odnośnie doboru narzędzi finansowych.

Zakres usług: