Analiza wyników finansowych

Usługi mają na celu diagnozę pozycji finansowej, w szczególności ocenę zyskowności, płynności oraz pozycji majątkowej i kapitałowej podmiotu wraz z identyfikacją czynników kluczowych dla uzyskania i utrzymania korzystnej sytuacji finansowej w przyszłości.

Zakres usług: