Wycena przedsiębiorstw

Oferujemy profesjonalne wyceny zarówno wartości konkretnego przedsiębiorstwa, jak i wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów,  takich jak:

Najczęściej przez nas stosowanymi metodami wyceny są:

jednak dobór metody dokonywany jest na podstawie analizy konkretnego przypadku.