Zarządzanie przedsiębiorstwem / doradztwo finansowe

Usługa może mieć charakter outsourcingu i stanowić alternatywę lub wsparcie dla czynności wykonywanych przez dyrektora finansowego / dział kontrolingu.

Obejmuje analizy bieżącej działalności firmy od strony operacyjnej, finansowej oraz zarządzanie efektywnością (management consulting).