Systemy informacji zarządczej / MIS

Głównym celem systemów informacji zarządczej (MIS) jest dostarczenie kadrze zarządzającej firm informacji niezbędnych do podejmowania decyzji. Prezentacja tych informacji powinna mieć funkcjonalną i czytelną formę. Szybka i precyzyjna informacja z systemu MIS pozwala skutecznie reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu i wewnątrz firmy. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza kiedy te zmiany mogą nieść negatywne skutki.

Oferujemy usługi zarówno w zakresie analizy funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu informacji jak też  tworzenia dedykowanych systemów informatycznych, umożliwiających zbieranie i analizowanie danych.