Wsparcie kontrolingu i moduły raportowe

Oferujemy usługi w zakresie weryfikacji funkcjonującego u klienta systemu informacji zarządczej w celu oceny bieżącego sposobu raportowania oraz zaproponowania i wdrożenia docelowego rozwiązania obsługującego system raportowania, wspomagającego szybkie podejmowanie decyzji menadżerskich.

Generowane raporty powinny być funkcjonalne, czytelne i intuicyjne w odbiorze. Zawarte w nich informacje powinny szybko i precyzyjnie wskazywać mocne i słabe strony firmy oraz stanowić jasną podstawę do podejmowania właściwych decyzji zarządczych.