Wsparcie procesów biznesowych / Workflow

Procesy biznesowe są realizowane w każdym przedsiębiorstwie, jednakże nie w każdym są one zidentyfikowane, poprawnie opisane i zoptymalizowane. Sprawna realizacja procesów wymaga zwykle wsparcia ze strony systemów informatycznych.

Szczególnego znaczenia nabierają systemy informatyczne klasy Workflow. Umożliwiają one nie tylko odzwierciedlenie realizowanych przez przedsiębiorstwo procesów w formie elektronicznego przepływu dokumentów, ale także poprawiają i porządkują obieg informacji, usprawniają wymianę informacji oraz pozwalają lepiej wykorzystać zasoby uczestniczące w procesach. Dodatkowo wymuszają przestrzeganie obowiązujących reguł i procedur.

Wdrażane przez nas rozwiązania informatyczne wspierające obieg dokumentów umożliwiają optymalizację bieżącego finansowania operacji, wykonywanie prognoz i zarządzanie budżetem.

Oparte są  na technologii MS Windows SharePoint. Mogą wspierać realizowane procesy w całości ich przebiegu lub tylko w wybranym obszarze.

System Effect WorkFlow – opis rozwiązania