Szkolenia

Charakterystyka szkoleń

Specjalizujemy się w szkoleniach finansowych przeznaczonych dla  kadry nadzorującej i zarządzającej w bankach, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz dla  pracowników różnych szczebli w pionach ekonomicznym i kredytowym banków, przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Szkolenia realizujemy w modelu zamkniętym, adresując konkretny zakres zagadnień wskazany przez Klienta. Bazowe programy szkoleń stanowią podstawę do uzgodnienia szczegółowych wymagań i oczekiwań, dotyczących realizacji konkretnego przedsięwzięcia.

Oferowane przez firmę programy i materiały szkoleniowe  to produkty w pełni autorskie, opierające się na praktycznych doświadczeniach naszych ekspertów i współpracowników.  Ich konstrukcja zmierza w kierunku maksymalnego wykorzystania możliwości praktycznego utrwalenia - w ramach różnych ćwiczeń i zajęć warsztatowych - zagadnień teoretycznych, poruszanych w  czasie wykładów.

Poszczególne przedsięwzięcia mogą być - w zależności od potrzeb -  realizowane na kilku różnych poziomach zaawansowania, a także prezentować poruszane zagadnienia w różnym zakresie i konfiguracjach problemowych.

W ramach prowadzonej dla różnych klientów działalności szkoleniowej realizujemy także przedsięwzięcia, których celem jest przygotowanie wskazanego zespołu pracowników Klienta do  samodzielnego prowadzenia kursów i szkoleń, a także udzielamy licencji na wykorzystanie opracowanych przez nas materiałów.

Termin i miejsce szkolenia ustalane jest z Klientem.

 

Zakres szkoleń

Przykładowe programy szkoleń